Spiritualiteit

Stichting Horus

Stichting Horus

Stichting Horus heeft ten doel, het organiseren van bijeenkomsten, teneinde personen kennis te laten maken met psychometrie als onderdeel van spiritualiteit.

Het bestuur heeft zich dus ten doel gesteld om mensen, die daarin geïnteresseerd zijn, kennis te laten maken met het onderdeel psychometrie. Onder psychometrie wordt verstaan, het doen van waarnemingen voor mensen, met behulp van fotos en voorwerpen. Daartoe worden regelmatig openbare demonstratieavonden georganiseerd, waar mediums worden uitgenodigd een demonstratie te geven van de werkzaamheden op spiritueel gebied. 

De stichting heeft zich niet ten doel gesteld om winst te maken. De eventuele revenuen die de stichting maakt zullen worden besteed aan door het bestuur gekozen goede doelen

Inlichtingen: Mevr. R. van Boven, tel. (073) 5033027

voor meer informatie zie www.stichtinghorus.nl

Comments are closed.