Reglement Braderie

De deelnemers verplichten zich te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

– Na volledige inschrijving ontvangt huurder een factuur. Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen de op de factuur vermelde termijn voldaan worden.

– Betaling wordt alleen geaccepteerd indien factuurnummer vermeldt is.

– De huurder is toegestaan alleen die goederen te verkopen waarmee is ingeschreven.

– Bij niet verschijnen op de markt bent u alsnog marktgeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling plaats van betaalde marktgelden.

– Indien bij aanvang van de markt de stand niet in gebruik is genomen, behoudt de organisatie zich het recht om deze aan een ander toe te wijzen, zonder terugbetaling van reeds betaalde marktgelden.

– Het is de huurder alleen toegestaan van achter zijn stand te verkopen en/of te demonstreren.

– Het is de huurder niet toegestaan om de stand zowel naar achterzijde als naar straatzijde uit te bouwen!

– Het is niet toegestaan om met een gebakkraam, suikerkraam, viskraam, ijskraam en/of Vietnamese snack-kraam op de braderie te staan.

– Het is de huurder niet toegestaan om de auto achter de stand te parkeren, brandveiligheid!

– U kunt opbouwen vanaf 09.00 uur. Uw voertuig dient uiterlijk om 10.30 uur van het braderie gebied te zijn.

– De afbouw mag geschieden vanaf 17.00 uur. Vanaf dit tijdstip mag ook uw voertuig het braderie gebied in.

– De huurder dient ervoor te zorgen dat de omgeving van zijn stand schoon wordt achtergelaten. Eventuele kosten worden in de vorm van een boete van € 75,- per stand achteraf in rekening gebracht.

– Het zeil van de marktkraam dient na het opruimen eraf gehaald en op de kraam gelegd te worden.

– De huurder is verplicht de gehele duur van de markt zijn stand te bemannen.

– Een voorkeursplek kunt u bij de boeking opgeven maar wij kunnen u dit niet garanderen. Over de toegewezen plaats/kraam kan niet worden gediscussieerd.

– Er mag zonder toestemming van de organisatie geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie.

– Aanwijzingen gegeven door ambtenaren van de politie, brandweer of organisatie in het belang van de openbare orde en/of (verkeers)veiligheid moeten direct worden opgevolgd.

– De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

– Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de huurder.

– De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer van de markt te verwijderen als dit ten goede komt aan het verloop van de markt.

– Bij niet voldoen van de marktgelden behoudt de organisatie zich alle rechten voor.

– De huurder dient zich te houden aan de door de organisatie gestelde voorwaarden en eventueel nader te verstrekken instructies.

– In alle gevallen waar deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

– Daar waar de organisatie anders beslist vervallen bovenstaande regels.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!
Mis niets! Schrijf je in en ontvang 1 keer per maand nieuws, tips en ander informatie.


Ruimte nodig voor uw evenement?

PLAATS vrijblijvend een reservering

Vanuit onze passie denken we graag met u mee om uw gasten een onvergetelijke ervaring te bezorgen.