Cultuur & Hobby

Biljartvereniging Sonnevanck

Biljartvereniging Sonnevanck

Belangenvereniging Sonnevanck is het overkoepelend orgaan van de gelijknamige biljartvereniging die op dinsdagmiddag tussen 12.30 uur en 17.00 uur spelen.

Belangrijk is dat hij of zij die bij de biljartvereniging wil,  lid moet worden of zijn van Belangenvereniging Sonnevanck. Momenteel zijn er zes teams die meespelen in de bond van de K.N.B.B . Leuk te vermelden in deze dat jaarlijks één van de teams er in slaagt districtkampioen te worden.  Voor deelname aan de team wedstrijden geldt een wachtlijst. Voor het vrij biljarten tussen 12.30 uur en 17.00 uur zijn we met 30 leden compleet, hierdoor is er ook een wachtlijst.

Voor meer informatie:

Frans van Staveren tel.: 06-51840023 of fvstaveren@telfort.nl

Comments are closed.