Logopedie Heleen vd Veerdonk

Logopediepraktijk Heleen van de Veerdonk is actief op 5 verschillende locaties. Sinds 8 jaar ook in Berlicum. Vanaf januari 2018 is de praktijk gehuisvest in Den Durpsherd. In de praktijk wordt logopedie gegeven aan kinderen en volwassenen. We signaleren, onderzoeken en behandelen problemen op het gebied van spraak, taal, stem, afwijkende mondgewoonten, ondersteunende communicatie, gehoor, eet- en drinkproblemen. In het geval van volwassenen wordt er nauw samengewerkt met verwijzers zoals huisartsen, kno-artsen, neurologen of anderszins. Bij kinderen wordt de samenwerking gezocht met scholen, consultatiebureaus of andere betrokkenen om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Er wordt gestreefd naar een prettige, ontspannen en open sfeer waarbij het welbevinden van de cliënt te allen tijden voorop staat. Voor meer informatie, neem gerust een kijkje op onze website www.logopediepraktijkheleenvandeveerdonk.nl